.::My NuffNaNG::.

.::SalAM PerSAuDArAAn::.

.::WeLcOmE::.

.::PeNGiKUt SeTiA Ku::.

10 June 2009

MenCarI KeReDhaaN DaLaM KeHiduPANSetiAp LanGKAh YanG di Ayun daN SetiaP DeNyutaN NAdi,MeNganDUngi Rahmat Dan NikmaT ALLAH yaNG TidaK TerHinGGa.

jalinan rindu antara kita MANUSIA dan ALLAH Terukir Dalam Rasa sYukur DenGan anuGErah Yang DibERikan.

BaGi kIta InSAN yang Beriman Hanya denGan MeNadah Tangan Bermohan DOA kepada ILAHI,seRta berzikir membeSarkan ASMA' ALLAH.Hanya Itu Yang Mampu Kita LakuKAn deMI untuk MErialisaSikan kejerniHan HArapaN dan KesyuKuran selain dari uSaha yang Telah kita laKukan.

Dalam PenGhiDUpan INi,Jika SetiaP aMal Ibadah itu dilakukan SecAra IkhLAs dan mengikut SunNah,Ianya bagaikan SUMBER utaMA Yang MenghasilkaN kekUatan KALBU.

Mulai KehIDupan paGI kiTa Dengan MEmuJI ALLAH daN Menutupi tabiR maLAm DeNgan BERTAQARRUB KePadaNYA.

NeScaYA KeinDahan AMAlaN iNi Akan MenCuraH KebERkaTAn dalaM KehiDupan kitA.DaN iaNYA pasTi MeNDIdik JiWa daN MoRal Yang Di redHai ILAHI.

Post a Comment

.::My Starz::.

.::NuffNaNG::.